Molnbaserad mjukvara för administration av personlig assistans

schema

Molnbaserad mjukvara för administration av personlig assistans

Assistansbokens schemaläggning hjälper dig att schemalägga och redovisa assistenternas timmar på ett smidigt och effektivt sätt. Assistansanordnare har idag mycket hårda krav på sig när det kommer till tidsredovisning. Assistansboken Sverige AB ser det idag som en av sina viktigaste uppgifter att underlätta våra kunders vardag inom detta område.

Schema
Assistansbokens schemastöd är enkelt att använda. Du kan ange en färg på varje enskild assistent för att enkelt få en överblick över lagda pass. Som administratör får du en god överblick över antalet schemalagda timmar för varje enskild brukare.

Tidrapporter & elektronisk signering av tidrapporter till Försäkringskassan
Genom Assistansboken kan du sköta assistenternas tidsredovisning till Försäkringskassan (FK-rapport 3059). Underlag för assistenternas löner kan även enkelt överföras till lönesystem. Med Assistansboken.se behöver administrativ personal inte lägga ner tid på att skapa tidrapporter. Assistansboken.se skapar dessa per automatik utifrån lagt schema. Assistenternas rapporter baseras på schemat och tar hänsyn till typ av arbetspass, OB-tider samt frånvaro. Automatiska SMS-utskick påminner om att det är dags att kontrollera tidrapporten samt godkänna sin tidrapport med en elektronisk signatur till Försäkringskassan.

Försäkringskassan har öppnat en ny tjänst som innebär att blanketten Tidsredovisning Assistansersättning (FK 3059) digitalt endast kommer att kunna signeras med Bank-ID. Assistenten signerar först sina tider och kundansvarig assistansanordnare signerar sedan och skickar in blanketten. Saknar assistenten BankID kan blanketten skrivas ut för manuell signering.

Om BankID

BankID är en e-legitimation som du använder när du behöver styrka din identitet på internet, t.ex. hos Försäkringskassan. Det finns tre olika typer – BankID på fil, BankID på kort och Mobilt BankID.

Du beställer ditt BankID hos din internetbank. Du behöver också installera BankID säkerhetsprogram/-app som behövs för att ditt BankID ska fungera. Ditt BankID är personligt, det är bara du som ska använda det.

Schemakontroll
Genom ett enkelt knapptryck kan du kontrollera att assistenternas schema följer såväl arbetstidslagen som anordnarens kollektivavtal. Vi stödjer de största kollektivavtalen, bland annat KFO och Vårdföretagarna.

Grundschema
I Assistansboken kan du som enhetschef/arbetsledare i lugn och ro lägga ett grundschema. Du anger mellan vilka datum grundschemat skall publiceras. Innan du publicerar grundschemat gör du en schemakontroll för att försäkra dig om att grundschemat följer arbetstidslagen och kollektivavtal.

Arbetsförfrågan via SMS/e-post
I Assistansboken kan du enkelt skicka ut ett SMS med en arbetsförfrågan till dina assistenter. Dina assistenter svarar JA eller NEJ varpå det registreras i systemet, som arbetsledare väljer du vem som skall få passet. När du tillsätter passet skickas det automatiskt ut ett meddelande till alla som har fått en förfrågan, som berättar om de fick passet eller inte.

Dokumentation

Assistansboken.se har en rad funktioner för dokumentation. Kontakta oss på info(@)assistansboken för att boka en webbdemo så berättar vi mer.